Sikkerheds Koordinering

  

Bygge- Anlægsprojekter

Projekterings- og Udførelsesfasen

 __________ 
 

Safety Coordination


Construction Projects

Onshore & Offshore Supporting

Design & Construction Phases

___________________________________________________________

 


Med mange års erfaring fra Bygge- anlægssektoren
og udvikling af paradigmer og planer,
 
 

Sikkerhedskoordinering i projekteringsfasen

Sikkerhedskoordinering i udførelsesfasen

Risiko Evaluering

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Beredskabsplan

Sikkerheds Introduktions Video

      ___________________________________________________________

 
Many years experience with Construction Projects
Developing Templates and Planes

 


Safety Co ordination in Project Planning 

Safety Co ordination in Construction Phase

 Risk Assesment

Health and Safet Plan

Emergency Preparednes Response Plan

Safety Induction Video   

   ___________________________________________________________

 
Bygherrens ansvar


Lov om Arbejdsmiljø, L.B. 1072, 2010 

"Ved bygge- og anlægsvirksomhed, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget
på samme arbejdssted, skal bygherren
planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne til fremme af de ansattes sikkerhed.


Bekendtgørelse om Bygherrens Pligter, B. 117, 2013

pålægger enhver bygherre, at udpege en koordinator, der skal koordinere
for sikkerhed og sundhed under projekteringen af bygge- anlægsprojektet
og under udførelsen af bygge- anlægsarbejdet,
når der er to eller flere arbejdsgivere er til stede samtidig.
 

Bygherren er ansvarlig for følgende opgaver

 

Afgrænsning af de enkelte arbejdsgivers opgaver i fællesområder

Udarbejde og vedligeholde Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS

Koordinering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger
i projekteringsfasen og i udførelsesfasen

Udarbejde og vedligeholde journal, som er tilpasset bygværkets karakteristika
og som indeholder en liste over de emner vedrørende sikkerhed og sundhed,
der bør tages hensyn til i forbindelse med fremtidige arbejder

 

Koordinators kompetencer


På store byggepladser skal koordinatoren have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse
for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- anlægsområdet.


___________________________________________________________

 

 
 

 

 

 

Falstrup Consult


Creating Overview

 

- and Supervising


________________________

 
 

________________________________________________

 
Sikkerheds Introduktion

 Video


  

Optimer din sikkerhedsintroduktion

I samarbejde med fotograf, udvikler, optager og redigerer vi en sikkerhedsintroduktionsvideo,
målrettet til netop jeres aktiviteter

________________________________

Brochurer


________________________________

Falstrup Consult IVS v/  Gitte Falstrup      

Mobil Phones; DK: +45 21 16 66 66, Postcode 3460 Birkeroed, Denmark   
 
e-mail: info @ falstrupconsult.dk  & gf @ falstrupconsult.dk