Kurser

Kvalitets-, Miljø- og Arbejdsmiljøledelse, Sikkerhedsledelse, Risikovurdering samt Audit
Kurserne er tilrettelagt ud fra Falstrup Consult’s mange års erfaring med
Udvikling, Drift og Audit af ledelsessystemer.

Ligeledes har vi brede erfaringer indenfor
– det tekniske område
– samt miljø- og arbejdsmiljøområdet.

 

Alle kurser tilbydes som virksomhedstilpassede kurser

Audit – Grundlæggende Introduktion til intern Audit – ISO 19011
Grundprincipper ved gennemførelse af Intern Audit
Kurset tager udgangspunkt i principperne i ISO 19011
Kurset indledes med en grundlæggende introduktion til ledelsessystemer
Målgruppe
Medarbejdere, der indgår i virksomhedens interne auditkorps, som 2. auditor eller som skal føre tilsyn efter f.eks. Jernbaneloven.
Kursuslængde 1 dag

Audit – Ledende Auditor ved intern Audit – ISO 19011
Principper ved gennemførelse af Intern Audit
Risikobaseret planlægning af Auditprogram.
Planlægning og gennemførelse af den enkelte Audit, herunder rollefordeling.
Kurset tager udgangspunkt i ISO 19011
Målgruppe:
Systemansvarlige medarbejdere, der har det overordnede ansvar for planlægning og gennemførelse af intern Audit i organisationen.
Forudgående kendskab til audit forventes evt. opnået ved gennemførelse af Grundlæggende introduktion til intern audit.
Kursuslængde: 1 dage

Grundlæggende introduktion til Ledelsessystemer, Risikovurderinger, Processer og Overvågning
”Hvad er et ledelsessystem”; Ligheder og forskelle mellem standarderne.
Fordele ved indførelse af et ledelsessystem.
Risikobaseret tankegang
Processer, opdeling af organisationens arbejdsgange i processer
Overvågning, herunder Intern Audit og Ledelsesevaluering
Målgruppe:
Ledere i organisationer, der overvejer at indføre et ledelsessystem, samt til medarbejdere, der i et eller andet omfang skal arbejde med ledelsessystemer.
Varighed 1 dag.

Planlægning, Udvikling og Implementering af Ledelsessystemer
Planlægning af Udviklings – og Implementeringsprocessen
Identifikation af organisationens processer samt procesoptimering
Optimering af forretningsgange ud fra en risikobaseret tankegang
Ledelsessystemets struktur
Udarbejdelse af processer og dokumenter til ledelsessystemet
Målgruppe
Ledere og Medarbejdere, der har det overordnede ansvar for udvikling, planlægning og implementering af et ledelsessystem. Forudgående kendskab til Standarder er et krav, opnået gennem kursus eller i praksis
Kursuslængde: 2 dage

Risikoanalyse og vurdering, ISO 31000 & 31010
Det er et krav i alle standarder om ledelsessystemer samt regler om Sikkerhedsledelse i jernbanesektoren, at organisationerne som grundlag for deres ledelse gennemfører og dokumenterer at der er gennemført Risikoanalyse og Vurdering, og at resultaterne heraf indgår i organisationens prioriteringer i planlægning af arbejdet.
Risikoanalyses grundprincipper gennemgås og forskellige analysemodellers afprøves.
Målgruppe
Ledere og Medarbejdere, der har det overordnede ansvar for udvikling, planlægning og implementering af et ledelsessystem. Forudgående kendskab til Standarder er et krav, opnået gennem kursus eller i praksis
Kursuslængde: 1 dag

Emnespecifikke kurser:
• Kvalitetsledelse, ISO 9001
• Miljøledelse, ISO 14001
• Arbejdsmiljøledelse, ISO 45001
• EU Regulation of Common Railway Safety Methods on Safety Management Systems. Forordning 2018/762
• Sikkerhedsledelse B. 712, 2002, Jernbanesektoren
• DS 21001, 2020 Ledelsessystemer for jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – Krav
Målgruppe:
Ledere i organisationer, der overvejer at indføre et ledelsessystem, samt til medarbejdere, der i et eller andet omfang skal arbejde med ledelsessystemer og som har forudgående kendskab til ledelsessystemer og standarder som minimum ”Grundlæggende introduktion til Ledelsessystemer, Risikovurderinger, Processer og Overvågning”
Målgruppen for Jernbanespecifikke kurser i tillæg:
Jernbanesektoren – Infrastrukturforvaltere og Jernbaneoperatører herunder entreprenører.
Varighed 1 dag.

 

 

Priser op til 5 kursister:

1 dag: 12.500 kr.
2 dage: 23.000 kr.
Ved 6 eller flere kursister tillægges 20% pr. kursist.
Maks. 12 kursister pr. hold.
Den rekvirerende organisation står for lokaler og forplejning, morgenmad og frokost.

Ledelsessystemer Generelt

Kvalitetsledelse – ISO 9001, Miljøledelse – ISO 14001, Arbejdsmiljøledelse – ISO 45001 Sikkerhedsledelse – B 147 2017 & DA 21001 Grundlæggende Introduktion

Indblik i ”Hvad er et ledelsessystem”; Ligheder og forskelle mellem standarderne.
Fordele ved indførelse af kvalitetsledelse, miljøledelse og eller arbejdsmiljøledelse.
Sikkerhedsledelse; For Jernbanevirksomheder; Grundprincipper
Grundprincipper i ISO 9001 , ISO 14001, ISO 45001

Målgruppe
Ledere i virksomheder, der overvejer at indføre et ledelsessystem, samt til medarbejdere, der i et eller andet omfang skal arbejde med ledelsessystemer og ikke har forudgående kendskab til ledelsessystemer og standarder

Kursuslængde : 1 dag

Kvalitetsledelse – ISO 9001, Grundlæggende

Fordele ved indførelse af kvalitetsledelse. Grundprincipper i ISO 9001

Målgruppe
Ledere i virksomheder, der overvejer at indføre kvalitetsledelse, samt til medarbejdere, der i et eller andet omfang skal arbejde med kvalitetsledelse og ikke har forudgående kendskab til ISO 9001

Kursuslængde : 1 dag

Miljøledelse – ISO 14001, Grundlæggende

Fordele ved indførelse af miljøledelse.
Grundprincipper i ISO 14001
Introduktion til Miljølovgivning

Målgruppe
Ledere i virksomheder, der overvejer at indføre miljøledelse, samt til medarbejdere, der i et eller andet omfang skal arbejde med miljøledelse og ikke har forudgående kendskab til ISO 14001

Kursuslængde : 1 dag

Arbejdsmiljøledelse – ISO 45001 – Grundlæggende

Fordele ved indførelse af arbejdsmiljøledelse.
Grundprincipper i ISO 45001

Målgruppe
Ledere i virksomheder, der overvejer at indføre arbejdsmiljøledelse , samt til de medarbejdere, der i et eller andet omfang skal arbejde med arbejdsmiljøledelse og ikke har forudgående kendskab til ISO 45001

Kursuslængde : 1 dag

Sikkerhedsledelse, SL – B. 712, 2020 & DS 21001 Grundlæggende

Sikkerhedsledelse; Krav i Lovgivningen til indførelse af SL
Væsentlige principper i Bekendtgørelse 147, 2017

Målgruppe
Jernbanesektoren – Infrastrukturforvaltere og Jernbaneoperatører

Ledere i virksomheder, der er forpligtet til at indføre Sikkerhedsledelse, samt til medarbejdere, der i et eller andet omfang skal arbejde med Sikkerhedsledelse og ikke har forudgående kendskab til SL

Kursuslængde : 1 dag

Planlægning, Udvikling og Implementering af Ledelsessystemer

Planlægning af Udviklings – og Implementeringsprocessen

Procesoptimering;
Identifikation af organisationens processer
Optimering af forretningsgange
Hvilke processer samles hensigtsmæssigt i ét dokument

Ledelsessystemets struktur

Udarbejdelse af dokumenter til ledelsessystemet

Målgruppe
Medarbejdere, der har det overordnede ansvar for udvikling, planlægning og implementering af et ledelsessystem.
Forudgående kendskab til Standarder er et krav, opnået gennem kursus eller i praksis

Kursuslængde: 2 dage

Risikoanalyse og vurdering, ISO 31000 & 31010

Det er et krav i alle standarder om ledelsessystemer samt B. om Sikkerhedsledelse, at virksomhederne som grundlag for deres ledelse af virksomheden gennemfører og dokumenterer at der er gennemført Risikoanalyse og Vurdering, og at resultaterne heraf indgår i virksomhedens prioriteringer i planlægning af arbejdet.
Risikoanalyses grundprincipper gennemgås og forskellige analysemodellers afprøves.

Kursuslængde : 1 dag

Audit – Grundlæggende Introduktion til intern Audit – ISO 19011

Grundprincipper ved gennemførelse af Intern Audit
Kurset tager udgangspunkt i principperne i ISO 19011
Kurset indledes med en grundlæggende introduktion til ledelsessystemer

Målgruppe
Medarbejdere, der indgår i virksomhedens interne auditkorps, som 2. auditor.

Kursuslængde : 1 dag

Audit – Ledende Auditor ved intern Audit – ISO 19011

Principper ved gennemførelse af Intern Audit
Planlægning af Auditprogram.
Planlægning og gennemførelse af den enkelte Audit, herunder rollefordeling.
Kurset tager udgangspunkt i ISO 19011

Målgruppe
Kvalitets- miljø- og arbejdsmiljø medarbejdere, der har det overordnede ansvar for planlægning og gennemførelse af intern Audit i virksomheden.

Forudgående kendskab til audit vil være en fordel.

Kursuslængde: 2 dage