Safety Coordination, Construction Projects

Design & Construction Phase


Many years experience with Construction Projects 
Developing Templates and Planes

Safety Co ordination in Project Planning

Safety Co ordination in Construction Phase

Risk Assesment

Health and Safet Plan

Emergency Preparednes Response Plan

 

Sikkerhedskoordinering, Bygge- Anlægsprojekter

Projekterings- og Udførelsesfasen


Mange års erfaring fra Bygge- anlægssektoren og udvikling af paradigmer og planer

Sikkerhedskoordinering i projekteringsfasen

Sikkerhedskoordinering i udførelsesfasen

Risiko Evaluering

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Beredskabsplan

 

Bygherrens ansvar

Lov om Arbejdsmiljø, LBK 1084, 2017

“Ved bygge- og anlægsvirksomhed, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget på samme arbejdssted,
skal bygherren planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne til fremme af de ansattes sikkerhed.

Bekendtgørelse om Bygherrens Pligter, B. 117, 2013

Bestemmelsen pålægger enhver bygherre, at udpege en koordinator, der skal koordinere for sikkerhed og sundhed
under projekteringen af bygge- anlægsprojektet samt en der koordinerer under udførelsen af bygge- anlægsarbejdet,
når der er to eller flere arbejdsgivere er til stede samtidig.

Bygherren er ansvarlig for følgende opgaver

Afgrænsning af de enkelte arbejdsgivers opgaver i fællesområder

Udarbejde og vedligeholde Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS

Koordinering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger i projekteringsfasen og i udførelsesfasen

Udarbejde og vedligeholde journal, som er tilpasset bygværkets karakteristika og som indeholder en liste
over de emner vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med fremtidige arbejder

Koordinators kompetencer

På store byggepladser skal koordinatoren udover at have erfaring med større bygge- anlægsopgaver
have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet
inden for bygge- anlægsområdet.