Udvikling og implementering af ledelsessystemer

Optimering af organisationens processer

 

Gennem udvikling af et ledelsessystem får alle medarbejdere adgang til relevant dokumentation for at udføre deres arbejde på en måde som organisations ledelse har besluttet.

I udviklingsprocessen skabes et overblik over organisationens processer og lovgivningsmæssige krav. Ved inddragelse af relevante medarbejdere opnås et målrettet ledelsessystem.

Organisationen kommer ofte styrket ud ved indførelse af et ledelsessystem.

 

Internationale Standarder og Nationale regler

 

Vi supporterer udvikling af ledelsessystemer som opfylder kravene i f.eks.

  • Kvalitetsledelse ISO 9001
  • Miljøledelse ISO 14001
  • Arbejdsmiljøledelse ISO 45001
  • Risikoledelse ISO 31000, Guideline
  • Jernbanesikkerhed, Infrastrukturarbejde, DS 21001

 

 Audit

 

Resultater fra Audits giver organisations ledelse information om ledelsessystemets effektivitet herunder hvor effektivt systemet er implementeret i organisationen.

Leverandøraudits giver organisations informationer om i hvilken udstrækning leverandørens ledelsesprocesser understøtter de aktiviteter, der er relevante for den efterspurgte ydelse

 

Kurser om Ledelsessystemer & Audit