Project Management & Project Support

 

Construction Projects
Production Facilties
Logistics

 

Interim Management

Tendering & Tender process

Logistics

Risk Assesment

Management Systems

Legislation & Permissions from Authorities

Emergency Preparedness Response Planning

Safety Coordination, Design & Construction

Auditing including Clients and Supplier Audit

Documentation

 

Projekt Ledelse & Projekt Support

 

Bygge- Anlægsprojekter
Produktions Anlæg
Logistik

 

Interim Management

Udbud & Udbuds proces

Logistik

Risiko Evaluering

Ledelses systemer

Lovgivning og tilladelser fra myndigheder

Beredskabsplanlægning

Sikkerhedskoordinering, Design & Konstruktion, P & B

Auditering herunder Kunde og Leverandøraudit

Dokumentering