Project Management

 &

Project Support

Construction Projects

Onshore & Offshore Supporting

_________________________________________________________


Project Management & Project Support
Interim ManagementTendering &Tender process

Risk Assesment

Management Systems

Legislation & Permissions from Authorities

Emergency Preparedness Response Planning

Safety Coordination


 Auditing including Clients and Supplier Audit

Documentation

 

_________________________________________________________

Projekt Ledelse & Projekt SupportInterim Management

Udbud og Udbudsproces


Risiko Evaluering
Ledelsessystemer

Lovgivning og tilladelser fra myndigheder


Beredskabsplanlægning
Sikkerhedskoordinering

Auditering herunder Kunde og Leverandøraudit

Dokumentering